POLITIKA KVALITETE I UPRAVLJANJA OKOLIŠEMTvrtka BRKOVIĆ d.o.o. ostvaruje prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području reciklaže otpadnih polimera i proizvodnje PE folija i fleksibilne ambalaže. Naši proizvodi i usluge se  odlikuju  visokom kvalitetom i pouzdanošću, te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali.


Težimo da naši kupci  i dobavljači  imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.


Pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša, te stalno provjeravamo usklađenost sa istima.


Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te  mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.


Također, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša stalnim usklađivanjem svojih djelatnosti sa zakonskim i ostalim zahtjevima.


Posvećeni smo trajnom poboljšanju sustava upravljanja i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.


Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših proizvoda i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.


Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u procesu, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.