Proizvodi

Usluge

Nudimo uslugu zbrinjavanja neopasnog  postindustrijskog otpada od polimera te njegovu preradu u granulat.

Naša ponuda obuhvaća sljedeće usluge :

  • pranje polimernih vrećica
  • granuliranje otpadnih folija
  • mljevenje gruda i PET-ambalaže
  • ekstrudiranje PE-folije

 

Postindustrijski otpad može se obraditi mljevenjem, trganjem, pranjem i granuliranjem, ovisno o potrebama kupca. Nakon zavšenog procesa obrađeni materijal vraća se kupacu.

Nudimo uslugu ekstruzije PE-folije, PE-crijeva i PE-polucrijeva od orginalnih materijala.